Elanza Plus / Elanza

Olanzapine 5 mg. + Fluoxetine HCI. 20 mg. Tablets / Olanzapine Tablets

 
Elanza Plus | Olanzapine 5 mg. + Fluoxetine HCI. 20 mg. Tablets
 

Go back to Products